Razmjena mladih
Zamršje 2012
9:30 min

HTV prilog
Dobro-jutro Hrvatska
13:37 min

Ima nas dovoljno
Udruge-u-LAGu Vallis Colapis
24:50 min

Rečica, naše selo
Selo,običaji, priroda...
4:41 min


 

nacionalna zaklada


VCK

 

Partnerstva u koja se povezuju lokalni i regionalni dionici jedan su od važnijih pokretača lokalnog razvoja. U svom radu, partnerstvo i suradnju vidimo kao ključ uspjeha. Trudimo se održati i osnažiti stara partnerstva te uključiti što više novih dionika kako bi svi zajedno doprinjeli kvaliteti života u našim sredinama.

Niže navedeni dokumenti predstavljaju dosadašnji rad ZUK-a kao i planirane programe, projekte i aktivnosti na kojima ćemo raditi u predstojećem razdoblju te razvijati nova partnerstva..

 

Godišnji izvještaji

Kao korisnica institucionalne potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a za potrebe svojih dionika odnosno građana, partnera, donatora i ostalih zainteresiranih subjekata, kao i s ciljem transparentne objave svog rada, ZUK objavljuje godišnje izvještaje...Planovi rada

Svoje djelovanje ZUK organizira uz pomoć pripreme višegodišnjih strateških i operativnih dokumenata. Dokumenti su pripremljeni u konzultativnom procesu sa dionicima te su temeljeni na strateškim nacionalnim, regionalnim i lokalnim razvojnim dokumentima...


Referentni dokumenti


Sukladno 3 područja koja ZUK svojim radom obuhvaća, u formiranju višegodišnjih planova, vodimo se ostvarivanjem nacionalnih, regionalnih i lokalnih strateških ciljeva i planova.