Razmjena mladih
Zamršje 2012
9:30 min

HTV prilog
Dobro-jutro Hrvatska
13:37 min

Ima nas dovoljno
Udruge-u-LAGu Vallis Colapis
24:50 min

Rečica, naše selo
Selo,običaji, priroda...
4:41 min

 

nacionalna zaklada


VCK


Ruralni turizam

Uz lijevu i desnu obalu Kupe postoje mnoga tradicionalna hrvatska sela bogata nevaloriziranim kulturnim i prirodnim potencijalima. Istovremeno ti prirodni i kulturni potencijali, kao i potencijali cjelokupnog karlovačkog Pokuplja, nisu ekonomski valorizirani. Seoski turizam ne postoji, a sa iseljavanjem i starenjem stanovništva ti resursi propadaju...Potpora mladima

U 2008. godini djeca i mladi u mjestu Zamršju (Karlovac) okupljali se u dvorištu ruševnog društvenog doma uz kontejner za otpad. Nakon što smo se organizirali i osnovali Društvo Zvono uz Kupu, uz veliki trud i rad uspjeli smo adaptirati nekad ruševni Dom u Centar za mlade ZAMRŠJE...


Prirodni resursi

Održivo korištenje prirodnih resursa jedan je od strateških pravaca planiranog razvoja ZUK-a.Zaštita okoliša kroz promociju obnovljivih izvora energije i energetsku efikasnost, promidžbu održive granje i permakulture, održivo upravljanje vodama itd. predstavljaju aktivnosti koje ZUK provodi od svog osnutka...