Razmjena mladih
Zamršje 2012
9:30 min

HTV prilog
Dobro-jutro Hrvatska
13:37 min

Ima nas dovoljno
Udruge-u-LAGu Vallis Colapis
24:50 min

Rečica, naše selo
Selo,običaji, priroda...
4:41 min


 

nacionalna zaklada


VCK

Projekti u provedbi


KUPA NATURA -Živjeti i održavati prirodnu dobrobit Kupe od izvora do ušća ...opširnije

Grain Trade Route, Kupa-Sava (Žitni put, Kupa-Sava)...opširnije

"I can do entrepreneurship too!" (I ja mogu biti poduzetnik!) ... opširnije

Local Energy Dialogue (LED) ... opširnije

 

Dovršeni projekti


Inicijativa mladih - Djeluj lokalno, misli globalno - Creation Community DevelopmentLimited (Walles), Kuresel Cevre Dernegi (Turska), ZUK... više...

Inicijativa za razvoj sportskih aktivnosti - NK Mladost Rečica i ZUK...više...

Zaplovimo u budućnost...više...

ZUK je korisnik Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj civilnog društva 2011-2013 godine

ZUK! za selo - Regionlna zaklada za lokalni razvoj ZAMAH...više...

Spasimo Pokupske kuće - Ministarstvo turizma

Budi aktivan, budi PRO-aktivan! - Veleposlanstvo kraljevine Nizozemske...više...

ZIP - Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva...više...

MEP - Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva...više...

Razmjena mladih- Zajedno u akciji za okoliš - Agencija za mobilnost i programe EU...više...

Zaštita Centra za mlade od poplavljivanja - Regionlna zaklada za lokalni razvoj ZAMAH ...više...

Eko-bajka Zamršje - edukacijski centar - Ministarstvo turizma...više...

Zvijezde za mene - Ministarstvo vanjskih i EU poslova i Karlovačka županija...više...

Osnivanje Centra za mlade Zamršje - Grad Karlovac...više...

Pokupska kuća-naša prošlost, sadašnjost i budućnost - Grad Karlovac

Plesno poslijepodne - Grad Karlovac...više...

INFOTE-KA za mlade - Grad Karlovac ...više...

Približimo osnovnoškolcima učenje kroz druženje - Grad Karlovac...više...